Петкамен - Центар за развој на социјални комуникации

Петкамен – Центар за развој на социјални комуникации
Адреса: Иван Цанкар 81 Б, 1000 Скопје
Тел:+389 77 89 88 27
E-mail: office@socijalnikomunikacii.mk